1. Zaštita privatnosti korisnika

Svim kupcima/korisnicima sajta fidelinka.rs garantujemo putpunu privatnost. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kupcima uvek dajemo mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste u marketinške svrhe. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi ljudi koji odgovaraju za funkcionisanje sajta odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima.“). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivicnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

2. Plaćanje

Plaćanje robe se obavlja bankovnim prenosom (uplatom na račun)

2.1. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

3. Dostava

Dostavu vrši isključivo kurirska služba na teritoriji Srbije. Isporuku brzom poštom možete očekivati u roku od 7 radnih dana (dani vikenda (subota i nedelja) se ne računaju) za bilo koje mesto u Srbiji u kom je moguća dostava.

Rok isporuke je promenljiv u zavisnosti od toga da li je naručeni proizvod trenutno dostupan ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika.

4. Politika reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju na osnovu članova 52., 54., i 81. Zakona o zaštiti potrošača, radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.Cene na sajtu fidelinka.rs, iskazane su u dinarima. Koristimo sve svoje resurse kako bi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa odgovarajućom specifikacijom, fotografijama i cenama.

Ukoliko želite da proverite status Vaše reklamacije to možete učiniti putem e-mail adrese d.pilja@aginvestment.global. Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da raskine ugovor o kupovini na daljinu.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je – isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Kupac je dužan da prijavi reklamaciju u roku od 14 radnih dana od momenta prijema pošiljke. Reklamaciju možete prijaviti na email d.pilja@aginvestment.global.

5. Zamena i vraćanje

Vracanje je moguce samo ako je proizvod neostecen i neotvoren, zajedno sa originalnim pakovanjem i racunom.

6.1. Zamena proizvoda

Tokom 7 dana posle preuzimanja možete zameniti proizvod ukoliko vam je greškom poslat pogrešan proizvod kog niste naručili. Podrazumeva se da se proizvod mora vratiti neoštećen, zajedno sa originalnim pakovanjem i računom. Slanje novih proizvoda plaća kupac.

6.2. Vraćanje proizvoda

Proizvod možete da vratite u dva slučaja: (1) ako je oštećen, (2) ako ne odgovara opisu narudžbine. U svim slučajevima proizvod je neophodno vratiti sa originalnim pakovanjem i računom.